• about_ne_banner

Certifikata

Certifikata

Nënkryetari i përhershëm i njësisë

Njësia e Zëvendës Presidentit të Përhershëm

Bose Lean Enterprise

Bose Lean Enterprise

ndërmarrje me integritet të lartë

Ndërmarrje me integritet të lartë

Bamirësia njerëzore e paradës së madhe

Bamirësia Njerëzore e Paradës së Madhe

Skuadra kampione NBC-1

Ekipi kampion i NBC